Langeland Kommune

Dagplejen tilbyder

Dagplejen er et kommunalt tilbud om at udvikle børn

 

I dagplejen er der fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. ”Vi passer ikke bare børnene, men udvikler børnene”. Vi arbejder med emnerne fra de pædagogiske læreplaner på linje med andre daginstitutioner. Vi samarbejder med sundhedsplejersker, PPR, musikskolen, biblioteket, børnehaverne og andre kommunale instanser, i en samlet kommunal indsats, der har til formål at understøtte børnenes sunde udvikling.

Dagplejeren varetager det daglige omsorgs-og udviklingsarbejde med børnene. Dagplejeren modtager løbende sparring og vejledning ift. det pædagogiske arbejde af supervisorerne , der kommer jævnligt i dagplejerens hjem og i legestuerne.

Vores åbningstider er fleksible og kan planlægges indenfor tidsrummet 6.00-18.00, alt afhængig af forældregruppen ved den enkelte dagplejer. Åbningstiden kan variere fra dag til dag og tilrettelægges på ugebasis.

Vi har en fleksibel geografi, idet dagplejehjemmene er beliggende fra Tullebølle i nord, til Bagenkop og Rudkøbing. Det giver mulighed for at tilgodese børnefamiliernes behov for ro og overskuelighed i dagligdagen. Det giver børnene mulighed for at starte en tilknytning til deres nærmiljø tidligt i livet.

Al kost igennem dagtimerne er inkluderet i dagplejens månedlige betaling. Kosten er sund og varieret, og tilbydes ved hjemlige fælles måltider. Kun i tilfælde af behov for særkost skal det medbringes hjemmefra.

I dagplejen gives en tilbagebetaling i de tilfælde, at forældre varetager pasningen for deres barn selv, når dagplejeren er fraværende. Det betyder en meget fornuftig kompensation til forældre.

 

Sidst opdateret: 12. december 2018