Langeland Kommune

Pladsanvisningen..

Pladsanvisningen giver vejledning til forældre om valg af pasningsmuligheder samt sørger for visitation til pasningsordningerne

Rygsække

Tidlig børnehavestart

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 er det besluttet, at indføre tidlig børnehavestart i den måned hvor barnet fylder to år og ti måneder, i stedet for den nuværende ordning, hvor børnene starter i børnehave den måned hvor de fylder tre år.

Det er politisk besluttet, at hvis man ønsker at ens barn skal vente med at starte i børnehave til den måned hvor de fylder tre år, kan I som forældre aktivt fravælge tidlig opstart. Dette kræver at I giver Pladsanvisningen besked.

Administrationen har besluttet, at udskyde startdatoen fra den 1. januar 2017 til den 1. maj 2017.

I Langeland Kommune er der pasningsgaranti.

Vi tilbyder pasning i dagpleje frem til barnet er to år og ti måneder eller som nævnt ovenstående, til den måned, hvor barnet fylder tre år, hvis det ønskes.

Vi tilbyder også pasning i børnehave fra barnet er to år og ti måneder (eller fra tre år som nævnt ovenstående).

Desuden tilbydes før SFO samt hel- og deltidspladser i SFO.

Det er Pladsanvisningen der fordeler pladserne og der ansøges digitalt via ’Den Digitale Pladsanvisning’ på borger.dk eller via kommunens hjemmeside.

Hvis der er søskende til barnet i den institution, hvor man ønsker sit barn optaget, har barnet fortrinsret og indmeldes, så vidt muligt, i samme dagtilbud.

Udmeldelse af alle pasningstilbud foregår også via ’Den Digitale Pladsanvisning’, og minimum med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Hvis du har problemer med 'Den Digitale Pladsanvisning' eller andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen i Borgerservice.

 

Sidst opdateret: 12. april 2018