Langeland Kommune

Daginstitutioner

Læs om pasning af de 3-5 årige børn og lukkedage i institutionerne

 Børn på legeplads

I forbindelse med den ændrede skolestruktur i Langeland Kommune er der også vedtaget nogle ændringer indenfor børnehavestrukturen, og fra august 2010 hører SFO'erne under skolerne. 

Lukkedage

Som følge af kommuneaftalen for 2009 mellem regeringen og KL, må den enkelte institution holde lukket, hvor fremmødet af børn i daginstitutionen er lavt - dvs. på dage hvor mange børn og forældre holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov.
Det kan f.eks. være i sommerferien, mellem jul og nytår, op til påske og fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

Kriterier for lavt fremmøde i Langeland Kommune

Langeland Kommune ønsker at tilgodese flest mulige med pasningsbehov, men der kan forekomme dage, hvor pasningsbehovet er meget lavt.

Ved lavt fremmøde forstås et børnefremmøde, der kræver uforholdsvis mange personaleressourcer, for at åbningstiden er dækket forsvarligt.

Lukkedage for Langeland Kommune - det vil sige, at der ikke tilbydes alternativ pasning

  • Grundlovsdag
  • 24. december

Lukkedage i den enkelte institution, hvor der skal anvises alternativt pasningstilbud:

  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Sommerferieuger med lavt børnefremmøde
  • Hverdage mellem jul og nytår
  • Dagene op til påske
  • Evt. andre dage med lavt børnefremmøde
Der laves altid en konkret undersøgelse af pasningsbehovet ved institutionen inden der tages stilling til, hvorvidt institutionen holder en lukkedag med alternativ pasningsmulighed.
 
Der er information om lukkedage i den enkelte institution på institutionens hjemmeside.
Sidst opdateret: 21. oktober 2013