Langeland Kommune

Lokalplan

En lokalplan fastlægger hvordan et afgrænset område skal anvendes.

En lokalplan fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m.

Lokalplaner skal offentliggøres i minimum 8 uger, og sendes til høring hos berørte parter, før den kan vedtages.

Lokalplaner kan ses følgende steder:

Vejledning

På kortsiden klikkes på "lokalplan (vedtaget)" i venstre kolonne, hvorefter kortet opdateres med lokalplanområder.

Over kortvinduet kan søgeknappen (mærket med en kikkert) åbne et søgevindue, hvor der kan vælges "Adressesøgning" og "Matrikelsøgning".

Skal Lokalplandokumentet findes frem, vælges knappen mærket med en pil og et spørgsmålstegn, hvorefter der klikkes på den ønskede lokalplanafgrænsning.

I den fremkomne resultatboks klikkes der på knappen "doklink" og planen fremkommer nu i pdf-format.

Sidst opdateret: 10. august 2015

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00