Langeland Kommune

Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21 er et handlingsprogram for en bæredygtig udvikling.

Med bæredygtig udvikling menes, at den nuværende befolknings forbrug af jordens ressourcer ikke må være så stor, at vore efterkommere ikke kan få dækket deres behov.

Kort fortalt gælder det om at spare på vand, energikilder, at begrænse mængderne af affald og spildevand samt at skåne naturen og miljøet.

Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende 5 områder:

  1. Mindskelse af miljøbelastningen.
  2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse.
  3. Fremme af biologisk mangfoldighed.
  4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde.
  5. Fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
Sidst opdateret: 09. april 2018