Langeland Kommune

Kommuneplan 2017-2029

Gældende Kommuneplan 2017-2029

 

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 2. juli 2018 Kommuneplan 2017-2029 for Langeland Kommune.

Kommuneplanen revideres hver 4. år og danner det fremtidige administrationsgrundlag for arealanvendelsen i Langeland Kommune.

Kommuneplanens retsvirkning

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration mv. må ikke stride mod kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanen. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Sidst opdateret: 20. juli 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Klimakort

Det gøres opmærksom på, at kortet alene, ikke kan bruges til vurdering af oversvømmelsesrissikoen for den enkelte ejendom. Der er områder hvor der ikke er data for, her henvises til Bluespot kortet.