Langeland Kommune

Indledning og forudsætningsdel

Indeholder en nærmere uddybning af kommunalbestyrelsens overordnede mål fra Langelands Kommunes godkendte Planstrategi.

Indledning
Forord
Indledning
Miljøvurdering

Indsatsområde 1: Helhedsorienterede visioner. "Vi tænker i helheder"
1.1 De økonomiske rammer
1.2 Befolkningen
1.3 Folkesundhed

Indsatsområde 2: De fysiske rammer. "Vi sørger for de fysiske rammer"
2.1 Mennesker mødes i by og på land
2.2 Erhverv
2.3 Nye boligområder og visionsområdet
2.4 Havne og havneudvikling
2.5 Kommunale bygninger
2.6 Infrastruktur og trafik
2.7 Sundhed og trivsel

Indsatsområde 3: Markedsføring og branding. "Vi tiltrækker mennesker og investeringer" 
3.1 Fokus på bosætningsværdierne
3.2 Fokus på sundhed og trivsel

Indsatsområde 4: Service. "Vi udvikler og tilpasser servicetilbud" 
4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening
4.2 Service og borgerinddragelse
4.3 Folkeskoler og ungdomsskole
4.4. Dagpasning og børneinstitutioner
4.5.1 Ældreområdet
4.5.2 Handicapområdet
4.5.3 Socialpsykiatri
4.5.4 Træningsområdet
4.6 Sundhed og trivsel

Indsatsområde 5: Events og aktiviteter. "Vi sørger for de gode oplevelser" 
5.1 Bosætning og turisme
5.2 Kunst, kultur, natur og fritid
5.3 Samarbejde om de gode oplevelser
5.4 Trivsel og de gode oplevelser

Indsatsområde 6: Natur og kultur. "Vi byder på levende natur- og kulturværdier"
6.1 Bosætning og natur
6.2 Turisme, fritid, kulturarv og natur
6.3 Landskaber, naturplaner, dyre– og planteliv
6.4 Natur og erhverv
6.5 Sundhed i kobling med natur– og kulturværdier

Indsatsområde 7: Erhverv. "Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft”
7.1 Virksomheder og erhverv
7.2 Detailhandel
7.3 Uddannelse
7.4 Bosætning, infrastruktur og pendling
7.5 Ledighed
7.6 Sundhed og trivsel i arbejdslivet
7.7 Rummeligt arbejdsmarked

Sidst opdateret: 23. marts 2017