Langeland Kommune

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg forslag og endelig vedtaget

Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Det kunne for eksempel dreje sig sig om ændret arealanvendelse eller byggemulighed indenfor et afgrænset område, udlæg til nye eller ændringer af eksisterende rammeområder.

Forslag til kommuneplantillæg skal fremlægges til offentlig høring i minimum 8 uger efter kommunalbestyrelsen har vedtaget dem.

Omfatter kommuneplantillægget væsentlige ændringer af kommuneplanen, skal kommunen afholde en foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes ideer og kommentarer til brug i planlægningsarbejdet. Oftest udarbejdes kommunalplantillæg i forbindelse med en konkret lokalplan.

Nedenfor kan du se tillæg til Kommuneplan 2013 - 2025 og forslag til kommuneplantillæg, der er i høring.

Forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 - 2025:
Kommuneplantillæg 19 - Sønderskovvej 2, Tranekær (pdf - nyt vindue)

Vedtagne kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 - 2025:
Kommuneplantillæg 1 - Nørreballevej 13 - Solceller (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 2 - Torpevej 23 - Solceller (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 3 - Fæbækvej 23 - Solceller (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 5 - Renseanlæg på Strynø (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 6 - Shelters, Lohalsvej 17 (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 7 - Hallinggade 12 (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 8 - Bindegarnsfabrikken (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 9 - Horsekæret, Lejbølle (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 10 - Godthåbsvej, Lejbølle (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 11 - Fiskervænget, Spodsbjerg (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 12 - Filetfabrikken, Bagenkop (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 13 - Nørrelundsvej, Snøde (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 14 - Skebjergvej, Tullebølle (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 16 - Tranekær By, Tranekær (pdf - nyt vindue)
Kommuneplantillæg 18 - Industrivej, Tullebølle (pdf - nyt vindue)

Sidst opdateret: 09. april 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00