Langeland Kommune

Folketingets EU Oplysning

Hvad har EU med sommertid at gøre? I hvilke lande bruger man euro? Skal jeg have pas med til Tyskland? Hvad står der i Lissabontraktaten? Hvordan er Folketinget inddraget i EU's beslutninger?

For mange borgere er det svært at gennemskue, hvad der foregår i EU. Og hvordan de får et ordentligt svar på deres spørgsmål.

Derfor har Folketinget en EU Oplysning, der kan give borgere upartiske svar på deres spørgsmål om EU. EU Oplysningen er en del af Folketingets Administration under Det Internationale Sekretariat, og opgaven er at besvare borgernes spørgsmål om alle emner inden for EU. Hurtigt, neutralt, sagligt - og ikke mindst gratis.

EU Oplysningen har adgang til danske og internationale informationskilder om EU. Vi har kontakter til danske ministerier og styrelser, Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner, og kan derfor besvare spørgsmål fra befolkningen om alle aspekter af EU-samarbejdet.

EU Oplysningen har en telefonisk svartjeneste (tlf. 3337 3337), hvor du kan komme i direkte kontakt med en medarbejdere, og få vejledning og svar på dine spørgsmål.

Sidst opdateret: 05. september 2016