Langeland Kommune

Fleksydelse

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Ydelsen minder om efterløn, men er målrettet personer, der er visiteret til fleksjob.

Du kan få fleksydelse, hvis du opfylder en række betingelser. Du skal blandt andet:

  • have nået din fleksydelsesalder.
  • være visiteret til et fleksjob og have været det i mindst tre måneder.
  • betale fleksydelsesbidrag.
  • have optjent anciennitet i fleksydelsesordningen efter særlige regler.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar via nedenstående link:

Her kan du fx:

  • oplyse om ændringer til din fleksydelse.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om fleksydelse.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Sidst opdateret: 27. maj 2015