Langeland Kommune

Fleksjob

Hvis du er visiteret til fleksjob skal du her fremsende din lønseddel til brug for beregning af dit fleksløntilskud 

Du kan læse mere om fleksjob på borger.dk via nedenstående link:

Sidst opdateret: 10. august 2017