Langeland Kommune

Vil du være domsmand eller nævning?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager.

Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af hvilken type straffesag, der er tale om.

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud, det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden.

Hvem kan blive lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, der får til opgave at virke som domsmænd og nævninge – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
  • Du skal være uberygtet – hvilket betyder at du ikke må være straffet for mere alvorlige lovovertrædelser
  • Du skal have stemmeret i Danmark
  • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
  • Du må ikke være ansat i ministeriernes departementer
  • Du må ikke være ansat ved domstolen, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Hvad gør du hvis du vil være domsmand eller nævning?

Du skal søge om at blive optaget på grundlisten. Grundlisten er den liste over personer, der kan benyttes som domsmænd eller nævninge i straffesager. Hvis du er domsmand eller nævning i nuværende periode, 1. januar 2016 - 31. december 2019, skal du søge igen, hvis du ønsker at fortsætte i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Der var den 22. februar 2019 ansøgningsfrist for at blive optaget på Grundlisten. Langeland Kommune modtog 122 ansøgninger. Ansøgningerne er gennemgået og Grundlisteudvalget har udvalgt de 48 personer, der optages på Grundlisten. Meddelelse er sendt til Landsretten, der ved lodtrækning udvælger de nye lægdommere.

Sidst opdateret: 12. april 2019