Langeland Kommune

Fritagelse for Digital Post

Hvis du har svært ved det digitale kan du få hjælp og vejledning i Borgerservice eller på Biblioteket.

Læseadgang

Du kan give en anden, fx et familiemedlem, adgang til at læse din digitale post, hvis du ikke selv har mulighed for det. Læseadgang til din digitale post kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Det er dog stadig dit ansvar, at den post der kommer bliver læst.

Fritagelse

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene.

Hvis du

  • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • er registreret som udrejst af Danmark
  • er blevet hjemløs
  • har sproglige vanskeligheder
  • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID

For at blive fritaget for Digital Post skal du kontakte Borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst én af fritagelsesgrundene.
Blanketten finder du også her på siden under 'Blanket'.

Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i Borgerservice.

Fritagelsen gælder til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen.

Permanent fritagelse

Du kan blive fritaget permanent, hvis det står klart for medarbejderen i Borgerservice, at du ikke bliver i stand til at modtage posten digitalt, fx pga. handicap, demens eller andet, som efter al sandsynlighed ikke vil ændre sig.

 

Sidst opdateret: 30. oktober 2014