Langeland Kommune

Jordvarmeanlæg

Få information om etablering af jordvarmeanlæg og hent ansøgningsskema

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg på din ejendom, skal du søge om tilladelse ved Langeland Kommune. Find ansøgningsblanket under selvbetjening i højre side.

Langland kommune underretter Øhavsmuseet Langeland, som vurderer om der er arkæologisk interesse i området.

Langeland Kommune vurderer om der på ejendommen er:

  • Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (Langeland Kommune meddeler dispensation til lavenergihus, klasse I og II)
  • beskyttet natur i området
  • vandværksboringer inden for en afstand af 50 meter  

Årligt eftersyn

Jordvarmeanlægget skal eftersees mindst en gang årligt.

Hent skemaet under Selvbetjening i højre side.

Sløjfning af olietank

Du skal i forbindelse med etablering af dit jordvarmeanlæg huske at sløjfe din villaolietank, og anmelde dette til kommunen. Du kan finde et skema til anmeldelse om sløjfning af olietank under 'Villaolietanke'.

Andre tilladelser

Hvis du samtidig skal bygge nyt, bygge til eller ændre i en bygningsanvendelse, skal du være opmærksom på, at du også skal søge byggetilladelse eller andre tilladelser i forbindelse med jordvarmeanlægget.

 

Sidst opdateret: 05. august 2014

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00