Langeland Kommune

Varmeforsyning

Varmeforsyningen på Langeland

Varmeforsyningsloven skal sikre, at den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand fremmes.

Det er kommunalbestyrelsens mål

  • at hele fjernvarmeproduktionen baseres på energikilder, der kan genskabes eller på vedvarende energikilder
  • at fastholde den energibesparelse som er forbundet med samtidig produktion af varme og el
  • at bidrage til en velfungerende energiproduktion, transmission, distribution og forsyning.

Langeland Kommune er opdelt i områder med kollektiv varmeforsyning, der forsynes af henholdsvis Midtlangeland Fjernvarme, Lohals Varmeforsyning og Sydlangeland Fjernvarme. Herudover er der områder med individuel varmeforsyning. Varmeproduktionen udvides i takt med byudviklingen og den samlede stigning i varmeforbruget.

Der er forbud mod etablering af elvarme i al eksisterende og ny bebyggelse i de områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder også nye områder, som inddrages i forsyningsområdet.

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17