Langeland Kommune

Sløjfning af private brønde og boringer

Se hvordan du gør hvis du skal sløjfe en privat brønd eller boring

Hvis din ejendom bliver forsynet med vand fra et vandværk, skal du sløjfe den gamle brønd eller boring, der kan være på din grund. Kommunen giver normalt ikke tilladelse til vandindvinding fra en privat brønd eller boring til havevanding eller lignende.

Gamle brønde og boringer er typisk ikke indrettet sikkerhedsmæssigt rigtigt, og de gamle brønde og boringer kan derfor udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Det er derfor vigtigt at din brønd eller boring bliver sløjfet på den rigtige måde.

Hvordan gør jeg, når jeg skal sløjfe min brønd eller boring?

Du skal tage kontakt til en virksomhed som er certificeret og med A-bevis til at sløjfe din brønd eller boring. Virksomheden vil typisk hjælpe dig med at anmelde og indberette sløjfningen af din brønd eller boring.

I Selvbetjeningsboksen kan du finde mere information om hvad du skal være opmærksom på, når du skal sløjfe din brønd eller boring, se under Vejledninger: 'Sløjfning af brønde og boringer'.

Anmeldelsesskemaet skal du aflevere til kommunen 14 dage før sløjfningen. 

Inden 3 måneder efter sløjfning af din brønd eller boring, skal det firma der har udført sløjfningen indberette dette til GEUS (Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

 

 

 

Sidst opdateret: 19. januar 2018