Langeland Kommune

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Langeland

Godt drikkevand nu og i fremtiden

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse skal være med til at sikre, at Langeland fortsat kan forsyne borgere og virksomheder i kommunen med godt drikkevand nu og i fremtiden.

Indsatsplanen fastsætter en række indsatser, der skal være med til at beskytte grundvandet mod forurening og samtidig sikre, at grundvandsressourcen ikke bliver overudnyttet.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 9. oktober 2017 godkendt

Husk: Vi skal alle være med til at beskytte vores drikkevand

Hvad kan du gøre?

Lad være med at bruge sprøjtemidler på din ejendom og vælg gode alternative bekæmpelsesmetoder mod ukrudt og skadedyr.

Alternativ bekæmpelse af ukrudt og skadedyr

Gode råd og tips

Danske vandværkers hjemmeside: 

Tilmeld din have "Giftfri have":

Miljøstyrelsens hjemmeside:

 

 

Sidst opdateret: 10. oktober 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17