Langeland Kommune

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Langeland

Indsatsplan i høring i 12 uger

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse skal være med til at sikre, at Langeland fortsat kan forsyne borgere og virksomheder i kommunen med godt drikkevand nu og i fremtiden.

Indsatsplanen er en handlingsplan for grundvandsbeskyttelse som fastsætter en række indsatser, der skal være med til at beskytte grundvandsressourcen mod forurening og samtidig sikre, at grundvandsressourcen ikke bliver overudnyttet.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. juni 2016 godkendt

Forslaget til indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med et koordinationsforum som består af repræsenter for vandforsyningerne i kommunen, Centrovice, Fyns Familie landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Region Syddanmark, Naturstyrelsen, en repræsentant fra kommunalbestyrelsen og Langeland Kommune.

Det er blevet vurderet, at indsatsplanen ikke er omfattet af en egentlig miljøvurdering.

Høring

Indsatsplanen er i offentlig høring i 12 uger indtil den 7. september 2016.

Bemærkninger til planen kan sendes pr. e-mail til sagsbehandler gini@langelandkommune.dk.

Ligger din ejendom i et indsatsområde?

Du kan søge din ejendom frem for at se, om din ejendom ligger i et indsatsområde. Skriv din adresse i søgefunktionen. 

Efter høringen

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet og indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag før den endelige vedtagelse af indsatsplanen.

 

Sidst opdateret: 14. juni 2016

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17