Langeland Kommune

Drikkevandsforurening og kogevejledning

Hvad gør du hvis dit drikkevand er forurenet

Hvis dit drikkevand er forurenet med bakterier, bør du koge dit drikkevand inden brug - se 'kogevejledning' i højre side. 

Hvis du opdager at dit vand er forurenet skal du med det samme

  • Holde op med at bruge dit drikkevand på almindelig vis
  • Kontakte dit lokale vandværk - find dit vandværk her
  • Kontakte Infrastruktur, Natur og miljø 

Mindre drikkevandsforurening

En mindre drikkevandsforurening betyder, at drikkevandet ikke er sundhedsskadeligt for dig som forbruger, og at du roligt kan benytte drikkevandet på normal vis.

Kommunen foretager et teknisk tilsyn sammen med vandværket, og aftaler hvad der skal gøres for at løse problemet.

Der bliver udtaget nye drikkevandsprøver, så man kan kontrollere drikkevandets kvalitet.

Truet drikkevand

En truende drikkevandsforurening betyder at drikkevandet muligvis kan være sundhedsskadeligt for dig som forbruger. Ved en overskridelse tager kommunen straks kontakt til embedslægen. Embedslægen skal vurdere sundhedsrisikoen og afgøre, om kommunen bør udstede en kogeanbefaling.

Kommunen og vandværket informerer hurtigst muligt de forbrugere og virksomheder, der er direkte berørt af situationen.

Der bliver ført et teknisk tilsyn på vandværket og dets vandforsyningssystem. Vandværket skal sørge for at udbedre situationen så hurtigt som muligt.

Der bliver udtaget nye drikkevandsprøver hurtigst muligt, og når resultatet af de nye drikkevandsprøver er kommet, bliver der straks taget kontakt til embedslægen.

Embedslægen vurderer, om kommunen kan ophæve kogeanbefalingen.

Efter ophævelse af en kogeanbefaling bliver der taget drikkevandsprøver, så man kan være sikker på drikkevandets kvalitet.

Sidst opdateret: 18. april 2013

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00