Langeland Kommune

Drikkevand og vandværker

Læs om hvordan dit vandværk og kommunen sikrer dig rent drikkevand

Drikkevand 

Til trods for at Langeland har en begrænset drikkevands-ressource, har Langeland grundvand nok til at være selvforsynende med drikkevand.
På Nordlangeland indvindes der drikkevand fra et stort og højtydende kalkmagasin. Indvindingen af drikkevand på Sydlangeland er betinget af spredte sandmagasiner.  
I området omkring Rudkøbing står det saltholdige grundvand meget højt, og grundvandsindvindingen er meget vanskelig.

Langeland Kommune prioriterer grundvandsressourcen højt og har stor fokus på at beskytte vort grundvand mod forurening samt vor grundvandsressource mod overudnyttelse.

Rent drikkevand

For at sikre at du som borger får rent drikkevand, bliver der løbende taget analyser af drikkevandet på de 8 vandværker på Langeland. De enkelte vandværker sørger for at der bliver taget vandprøver på selve vandværket, ved forbrugers taphane og fra vandværkets boringer.

Kommunen fører hvert år tilsyn med de 8 vandværker på Langeland.

Vandværkerne er velholdte, og de folk der sørger for vandværkets daglige drift gør et stort stykke arbejde.  

Find dit vandværk

Søg din adresse og find dit vandværk:

 

 

 

Sidst opdateret: 19. januar 2018

Private almene vandværker

Lohals Vandværk
Søndergade 81
5953 Tranekær
Tlf.: 6255 2333

Snøde Stoense Vandværk
Snøde Bygade 30
5953 Tranekær
Tlf.: 6255 1205

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf.: 62 50 17 80

Humble Andelsvandværk
Ristingevej 33A
5932 Humble
Tlf.: 20 33 05 08

Vandværker under Langeland Forsyning

Lejbølleværket

Tryggelev Vandværk

Hesselbjerg Vandværk

Bagenkop Vandværk

Kontakt:
Langeland Forsyning A/S
Nørrebro 207A
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6800
Fax: 6351 6868