Langeland Kommune

Østervej 1, 5935 Bagenkop

Landzoneareal ved Østervej

Arealet ligger ved Østervej, Bagenkop, matrikel nr. 2k, Søndenbro By, Magleby. Arealet udgør ca. 15.113 m2, ligger i landzone og er ikke omfattet af lokalplan.

Magleby Skole har tidligere ligget på grunden, som nu fremstår grovplaneret efter nedrivningen af skolen. Grunden bliver solgt i den stand, den er i på salgstidspunktet.

Arealet kan anvendes som landbrugsjord. Hvis ejer ønsker at bygge på arealet, skal der søges en landzonetilladelse, som kommunen er indstillet på at medvirke til at gennemføre men kun hvis det ønskede byggeri falder inden for mulighederne i planloven og ikke vil komme til at virke skæmmende i landskabet.

Kommunen forbeholder sig ret til at udmatrikulere og tinglyse en 8 m bred sti langs diget mod landevejen ved handlens gennemførelse. Herved vil arealet på ca. 15.113 m2 blive reduceret med det stiareal, som bliver fastlagt af landmåleren.

Tilbud

Frist for afgivelse af købstilbud er mandag den 20. november 2017 kl. 12.00.

Tilbudsblanket skal afleveres/sendes til Langeland Kommune, Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing i en lukket kuvert mrk. "Tilbud - landzoneareal - Østervej".

Langeland Kommune kan frit vælge mellem alle tilbud og kan forkaste alle tilbud.

Bud, som bliver modtaget efter udbudsfristens udløb, vil blive forelagt enkeltvis til politisk vurdering og godkendelse i det omfang matriklen ikke er solgt.

Salgsmateriale

 

 

 

Sidst opdateret: 03. november 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Annette Skov Madsen

Tlf. 6351 6057
infra@langelandkommune.dk

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles skriftligt til infra@langelandkommune.dk. Spørgsmål og svar bliver vist her på siden.

 

 

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17