Langeland Kommune

"Værkstedsgården"

Herslevvej 1, Lindelse, 5900 Rudkøbing

x 

Grundarealet er på 2.429 m2

Bygningerne sælges uden mindstepris som de er og som beset af køber, udelukkende med nagelfast inventar. Materiel tilhørende Langeland Kommune vil blive afhentet i forbindelse med et salg.

Langeland Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle.

Som følge af Langeland Kommunes fuldstændige ansvarsfraskrivelse (se salgsinformation) opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler.

Det forudsættes, at tilbudsgiver inden tilbuddet afgives, har sat sig ind i det samlede udbudsmateriale.

Tilbud skal afgives skriftligt på den særlige tilbudsblanket og skal være Langeland Kommune i hænde senest mandag den 10. september kl. 12.00.

Mærk kuverten ”Tilbud - Herslevvej 1A, 1B og 1C”.

Bud som modtages efter budfristens udløb, forelægges enkeltvis til politisk vurdering og godkendelse, i det omfang ejendommen ikke er solgt.

Salgsinformation (PDF - nyt vindue) 


BBR-meddelelse (PDF - nyt vindue)  


Tilbudsblanket (PDF - nyt vindue)  

 

Sidst opdateret: 24. august 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17