Langeland Kommune

Tullebølle

6 parcelhusgrunde til salg i Tullebølle

6 parcelhusgrunde i størrelsen 962 - 1.222 m2 er udbudt til salg UDEN en mindstepris.

Rønvej 8 og 25 og 29 er omfattet af lokalplan nr. 1.07 - Boligområde i Tullebølle.

Hvis der er krav om tilslutningsbidrag til spildevands-, drikkevands–, varme- og elforsyningsselskaber, skal udgifterne betales af køber. Yderligere oplysninger og priser kan fås hos  forsyningsselskaberne.

Regnvands- og spildevandsledninger

På Rønvej 6 og Rønvej 29 er der regnvandsledninger, og på Kastanjevej 5 er der en spildevandsledning. Der er tinglyst deklaration for Rønvej 29 og Kastanjevej 5. Vær opmærksom på indholdet i disse.

Budfrist

Grundene blev udbudt til salg den 22. marts 2017, og bud kan modtages indtil den 20. marts 2018 kl. 12.00.

Tilbudsblanket skal afleveres/sendes til Langeland Kommune, Infrastruktur i en lukket kuvert mrk. "Tilbud - Tullebølle" og være modtaget inden kl. 12.00 den 20. marts 2018.

Vi forudsætter, at køber - inden afgivelse af tilbud - har sat sig ind i salgsmaterialet og læst ejendommens blad i tingbogen

Bemærk deklaration om tilbagekøb.

Kommunen kan frit vælge mellem alle tilbud og kan forkaste alle tilbud.

Salgsmateriale

Sidst opdateret: 22. maj 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Annette Skov Madsen

Tlf. 6351 6057
asma@langelandkommune.dk

 

 

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17