Langeland Kommune

Ørsted Bygade 31, 5900 Rudkøbing

matr.nr. 5x, Skrøbelev By, Skrøbelev

Inden for den sidste tid er der indkommet flere bud på Ørsted Bygade 31, 5900 Rudkøbing, matr. nr. 5x, Skrøbelev By, Skrøbelev.

"Jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal kommunen sælge fast ejendom til markedspris. Denne afsøges ved at gennemføre budrunde, hvor der er flere købere i spil.

Hvis mulig køber reserverer parcelhusgrund og der i reservationsperioden henvender sig anden interesseret køber, meddeles begge parter, at en budrunde iværksættes og frist for at indsende bud sættes til 7 dage frem med mindre andet aftales."

Derfor udbydes Ørsted Bygade 31, 5900 Rudkøbing atter til salg i 7 dage fra torsdag den 6. september 2018 indtil torsdag den 13. september 2018.

Bud indsendes på mail: teknik.miljo@langelandkommune.dk

og skal indeholde hvilken pris der bydes på grunden, fulde navn samt adresse.

Udbudsmateriale i den 7 dages udbudsrunde:

 

 

Sidst opdateret: 06. september 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17