Langeland Kommune

Bagenkop

2 parcelhusgrunde til salg i Bagenkop

2 parcelhusgrunde er udbudt til salg UDEN en mindstepris. Den ene grund er på 891 m2 og den anden på 916 m2.

Området er omfattet af lokalplan nr. 4.13 - Område i Bagenkop.

Alle omkostninger i forbindelse med køb, tinglysning mm. betales af køber.

Hvis der er krav om tilslutningsbidrag til spildevands-, drikkevands–, varme- og elforsyningsselskaber, skal udgifterne betales af køber. Yderligere oplysninger og priser kan fås hos forsyningsselskaberne.

Spildevandsledning

På Vestervænget 2 og Vestervænget 4 er der en spildevandsledning. Vær opmærksom på indholdet i den tinglyste deklaration:

Budfrist

Grundene er udbudt til salg fra den 14. juni 2018. Tilbudsfristen er den 28. juni 2018 inden kl. 12.00.

Tilbud inkl. moms sendes til post@langelandkommune.dk  med emne:"Tilbud - Bagenkop".

Det skal tydeligt fremgå hvilken grund tilbuddet omfatter.

Vi forudsætter, at køber - inden afgivelse af tilbud - har sat sig ind i salgsmaterialet og læst ejendommens blad i tingbogen

Tilbud skal afgives uden forbehold. Tilbud med forbehold vil blive afvist. 

Kommunen kan frit vælge mellem alle tilbud og kan forkaste alle tilbud.

Betalingen skal være kommunen i hænde senest den 1. i måneden efter kommunalbestyrelsens godkendelse. I modsat fald ophæves handlen uden varsel.

Salgsmateriale

 

Sidst opdateret: 14. juni 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17