Langeland Kommune

Salg af

parcelhusgrunde

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, som er mindsteprisen, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Priser
Priserne er mindstepriser. Tilbud under mindsteprisen og betingede tilbud vil blive afvist.

Afgivelse af tilbud
Tilbud skal afgives på tilbudsblanket og sendes via sikker mail http://www.langelandkommune.dk/Kommunen/Kontakt/Sikker_Mail til Langeland Kommune.

Tilbud afgivet på anden måde vil blive afvist.

x

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17