Langeland Kommune

Rudkøbing

Dunsbjergvej 5. Bud modtages indtil 29. juni 2017

Matr. nr. 2xg, RUDKØBING MARKJORDER, beliggende Dunsbjergvej 5, 5900 Rudkøbing er på 6.677 m2.

Området er omfattet af lokalplan 68 - For område til erhvervsformål ved omfartsvejen.

Arealet sælges i fri handel uden en fast pris, men med en mindstepris på 80,- kr./m2 ekskl. moms.

Arealet var i udbud fra den 30. juni 2016 til den 14. juli 2016. Bud som indkommer efter den 14. juli 2016 og indtil den 29. juni 2017 vil blive forelagt enkeltvis til politisk vurdering og godkendelse i det omfang matriklen ikke er solgt.

Tilbudsblanket skal afleveres/sendes til Langeland Kommune, Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing i en lukket kuvert mrk. "Tilbud - Dunsbjergvej 5".

Langeland Kommune kan frit vælge mellem alle tilbud og kan forkaste alle tilbud.

UDBUDSMATERIALE

Sidst opdateret: 10. marts 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Annette Skov Madsen

Tlf. 6351 6057
asma@langelandkommune.dk

 

 

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17