Langeland Kommune

Dunsbjergvej 5, Rudkøbing

Erhvervsgrund i udbud 2. november - 20. november 2017

Dunsbjergvej 5, 5900 Rudkøbing er på 6.677 m2. Matr. nr. 2xg, Rudkøbing Markjorde.

Det er muligt for en køber at afgive bud på kun en del af arealet, dog mindst 2.000 m2.

Arealet er omfattet af lokalplan 68 for område til erhvervsformål ved Omfartsvejen.

Hvis der er krav om tilslutningsbidrag til spildevands-, drikkevands-, varme- og elforsyningsselskaber, skal udgifterne betales af køber. Oplysninger og priser kan fås hos forsyningsselskaberne.

Mindstepris og tilbud

Arealet sælges i udbud med en mindstepris på 80 kr./m2 ekskl. moms og handelsomkostninger.

Tilbudsblanket skal afleveres/sendes til Langeland Kommune, Infrastruktur i en lukket kuvert mrk. "Tilbud - Dunsbjergvej 5" og være modtaget inden mandag den 20. november 2017 kl. 12.00.

Vi forudsætter, at køber - inden afgivelse af tilbud - har sat sig ind i salgsmaterialet og læst ejendommens blad i tingbogen

Tilbud skal afgives uden forbehold. Tilbud med forbehold over for anvendelse eller andet af arealet vil blive afvist.

Bud vil blive forelagt enkeltvis til politisk vurdering og godkendelse.

Kommunen kan frit vælge mellem alle tilbud og kan forkaste alle tilbud.

Salgsmateriale

 

Sidst opdateret: 02. november 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Annette Skov Madsen

Tlf. 6351 6057
infra@langelandkommune.dk

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles skriftligt til infra@langelandkommune.dk. Spørgsmål og svar bliver vist her på siden.

 

 

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17