Langeland Kommune

Rudkøbing gl. skole

Kastanjevej 26, 5900 Rudkøbing

 

Rudkøbing Skole er opført i 1921 som skole, med en attraktiv beliggenhed i 2. række til vandet, tæt på lystbådehavnen og få minutters gang til byen.

Bygningerne blev benyttet til skole indtil august 2010, hvor Ørstedskolen blev indviet.

Det bebyggede areal udgør samlet 614 m2. Grundarealet er på 5.486 m2.

Bygningerne sælges som de er og som beset af køber, udelukkende med nagelfast inventar.
Materiel tilhørende Langeland Kommune vil blive afhentet i forbindelse med et salg.

Som følge af Langeland Kommunes fuldstændige ansvarsfraskrivelse, se udbudsinformation, opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig og en juridisk rådgiver, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler.

Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af hvad projektet tænkes anvendt til, og oplysninger om tilbudsgivers økonomiske muligheder for at gennemføre projektet.

Bud som modtages efter udbudsfristens udløb forelægges enkeltvis til politisk vurdering og godkendelse, i det omfang matriklen ikke er solgt.

Det forudsættes, at tilbudsgiver inden tilbuddet afgives, har sat sig ind i det samlede udbudsmateriale.

Købstilbud skal afgives skriftligt på særlig tilbudsblanket og sendes til Infrastruktur, Langeland kommune.

Mærk kuverten "Tilbud - Rudkøbing Skole"

Salgsmateriale:

Sidst opdateret: 26. juni 2014

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Kontakt for besigtigelse

Peder Grube
Tlf. 63 51 60 60
pegr@langelankommune.dk