Langeland Kommune

Støtte til nedrivning af ejendomme

Kommunen har en nedrivningspulje

Målet med puljen er at forbedre og forskønne det fysiske miljø i kommunens landsbyer og landdistrikter. Du kan søge om, at kommunen sørger for nedrivningen og betaler for den. Det gælder både for boligejendomme og enkelte nedlagte erhvervsbygninger.

Nedrivningsaftale gives efter en konkret vurdering af ejendommen. Herunder om følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Boligen står tom
 • Boligen ligger uden for Rudkøbing by
 • Bygningen er opført før 1950 eller har væsentlige installationsmangler
 • Den nedlagte erhvervsbygning ligger i en landsby med under 3000 indbyggere*

* Bemærk at puljen ikke kan anvendes til nedrivning af erhvervsbygninger beliggende i det åbne land, herunder landbrugsbygninger.

Sådan søger du

Ansøgningsskema finder du i selvbetjeningsboksen.

Sagsgang

 • Modtagelse af ansøgning
 • Kommunen vurderer, om ejendommen kan tilbydes nedrivning. Eventuel besigtigelse af ejendommen, hvis nødvendigt.
 • Svar til ansøger med tilsagn om/afslag på nedrivning
 • Indgåelse af nedrivningsaftale med ejer af ejendommen 
 • Ejer fremsender evt. samtykke fra ejendommens panthavere om nedrivning af ejendommen samt rydder ejendommen
 • Kommunen indhenter tilbud fra nedrivningsfirmaer
 • Ejendommen nedrives.

 

Sidst opdateret: 07. marts 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17