Langeland Kommune

Tømningsordning for hustanke

Alle ejendomme med hustank (bundfældningstank) er automatisk med i tømningsordningen

Ordningen bliver administreret for kommunen af Langeland Forsyning A/S.

 

Hustanke (bundfældningstanke) bliver tømt en gang om året.

Find flere oplysninger om

Samletanke

Tømning af samletanke er ikke omfattet af tømningsordningen for hustanke.

Se mere om

 

Sidst opdateret: 24. februar 2017