Langeland Kommune

Hjælpeordning ved påbud om tilslutning til kloak

Se om du kan blive omfattet af ordningen

Folketinget har vedtaget en hjælpeordning til de borgere, der er hårdest spændt for økonomisk, og som er blevet pålagt kloakering af deres ejendom.

Ordningen gælder fremadrettet for nye påbud, men også for påbud, der endnu ikke er udført.

Langeland Kommune sendte i maj 2015 information om ordningen til ejere af ejendomme, der tidligere havde modtaget påbud om tilslutning, men hvor tilslutningen ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret) endnu ikke var udført. For disse ejere var ansøgningsfristen den 31. december 2015.

Husstandsindkomst og formue

For at du kan komme med i ordningen skal din samlede husstandsindkomst være under 300.600 kr. (med tillæg på 39.700 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn). Formue over 842.800 kr. vil blive lagt til indkomsten med en procentdel. Beløbene gælder i 2017.

Ny frist eller afdragsordning

Såfremt kommunen godkender, at du er omfattet af ordningen, får du en ny frist på 3 år til at opfylde påbuddet om tilslutning til kloakken.

Inden for de 3 år kan du så vælge:

  • selv at spare pengene op og tilslutte ejendommen, eller
  • at anmode spildevandsselskabet om at betale og etablere tilslutningen mod at du afdrager udgiften hertil over 20 år.

Hvis du søger for sent eller kommunen afgør, at du ikke er omfattet af ordningen, vil påbuddet blive håndhævet i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

 

Selvbetjening

Sidst opdateret: 03. januar 2017

Kontakt

Jan Petersen
Langeland Kommune
Borgerservice
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6107

sojape@langelandkommune.dk

 

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17