Langeland Kommune

Kloakproblemer

Find information om kloakproblemer

Hvorfor lugter afløb?

Somme tider lugter afløb. Tit kommer lugten fra gulvafløb i badeværelset.

I traditionelle gulvafløb er der for store vandspejl, sammen med en stor vandmængde. Dette bevirker, at vandet i vandlåsen, ikke bliver skiftet ud i takt med brugen af afløbet. Når vandet ikke bliver skiftet ud sker der en smudsoplagring og en bakteriedannelse, der i værste fald breder sig på afløbsskålens sider, rist m.m. Denne smuds går hurtigt i forrådnelse og danner metangas.

I badeværelser med gulvvarme sker der en hurtig fordampning og vandstandssænkning i gulvafløbene. I værste fald fordamper vandet så meget, at vandlukket brydes og der bliver fri adgang til hovedkloaknettet.

Vil du undgå lugt, må du derfor gøre følgende:

  • Rens afløbsskålen indvendigt, samtidig med at du rengør risten på gulvafløbet.
  • Brug en 10 l spand med varmt vand og hæld det direkte ned i afløbsskålen, så hurtigt du kan mindst 1 gang om ugen.

Hvorfor stopper kloakken?

Der kan være mange årsager til at kloakken stopper: manglende fald på ledningen, for små dimensioner, brud på ledningen, trærødder i kloakken m.m.

Mange betragter desværre også kloakken som en affaldsskakt, hvor man kan smide bleer, klude, bind m.m., hvilket ofte fører til tilstoppede kloakker.

Hvis din ejendom er tilsluttet et fælles kloaksystem og kloakken er stoppet, bør du først forsøge at finde ud af, om det er indenfor på den private grund, at kloakken er stoppet.

Hvis der er en synlig stikbrønd (findes normalt 1 m indenfor skel) kan du prøve at åbne dækslet. Står der vand i brønden vil det typisk være den fælles del af ledningen, der er stoppet. I så fald kan du ringe til Langeland Forsyning A/S, der driver de fælles kloakledninger.

Sidst opdateret: 02. maj 2013