Langeland Kommune

Hegn

Hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse

På hjemmesiden

kan du finde mange råd om hegn. 

Under 'Vejledninger' finder du blandt andet pjecen 'Hegn & godt naboskab', der i korte vendinger beskriver hegnslovens bestemmelser.

Skema til begæring om hegnssyn kan du hente i boksen øverst til højre eller bestille det ved henvendelse til hegnssynssekretær Rikke Fink.

Hvis du ønsker et hegnssyn, skal du udfylde og indsende 'Begæring om hegnssyn' til Langeland Kommune eller gerne på mail til Rikke Fink: rf@langelandkommune.dk

Pr. 1. januar 2019 koster et hegnssyn 1869 kr. Hegnssynet afgør, hvordan udgiften skal fordeles mellem parterne.

 

Sidst opdateret: 05. september 2019

Hegnssynet i Langeland Kommune