Langeland Kommune

Lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning)

Kommunen kan yde lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom/fritidsbolig, som du eller din husstand bruger til beboelse/fritidsbeboelse.  

Betingelser

  • at du har pligt til at svare indkomstskat til staten jf. kildeskattelovens § 1 
  • at du er fyldt 65 år eller får udbetalt social pension, delpension eller modtager efterløn
  • at du har friværdi inden for ejendommens offentlige vurdering 

Du skal opfylde alle betingelserne.

Hvis du ejer flere ejendomme, kan der kun ydes lån til betaling af ejendomsskat for én ejendom.

Lånet skal du søge i den kommune, hvor ejendommen ligger. Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev.

Beløbet forrentes med en årlig rente, der fastsættes for et år ad gangen.

Lånet skal betales tilbage

  • når ejendommen bliver solgt - helt eller delvist
  • når låntager flytter - der er særlige regler ved flytning til plejehjem eller institution
  • når låntager dør - dog kan en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo overtage lånet
     

 

Sidst opdateret: 04. januar 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00