Langeland Kommune

Ejendomsskat

Boligejere skal betale ejendomsskat til kommunen

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat og ejendomsværdiskat.
Ejendomsskat betaler du til kommunen, mens SKAT opkræver ejendomsværdiskatten via din forskudsopgørelse/årsopgørelse.

Langeland Kommunes ejendomsskattebilletter bliver sendt ud hvert år i januar måned direkte fra KMD.

Du modtager ejendomsskattebilletten elektronisk via e-Boks, hvis du er tilmeldt post fra alle offentlige myndigheder. Hvis du er fritaget for digital post, vil ejendomsskattebilletten blive fremsendt på papir.

Betaling

Ejendomsskatten er fordelt på to rater. Første rate forfalder til betaling den 1. februar og anden rate den 1. august.

Overskrider du datoen for rettidig betaling, vil kommunen udsende rykkerskrivelse. Der udsendes i alt to rykkere.

For hver rykkerskrivelse kommunen udsender, påløber der et gebyr på kr. 250,00, og der beregnes renter med 0,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Hvordan beregnes ejendomsskatten?

Ejendomsskat er skat af fast ejendom, og den bliver beregnet af ejendommens grundværdi (grundskyld).
I Langeland Kommune er grundskyld i 2018 til kommunen 24,570 promille af grundværdien.

Sammen med ejendomsskatten opkræver vi også betaling for skorstensfejning og skadedyrsbekæmpelse. Er der spørgsmål vedrørende skorstensfejertaksten, kan du kontakte skorstensfejeren på tlf. 2943 8310.

Kommunen opkræver ikke mere betaling for renovation m.m., idet affaldsområdet den. 1. januar 2010 blev overtaget af Langeland Forsyning A/S.

 

Sidst opdateret: 03. januar 2018