Langeland Kommune

Svar på ansøgning om byggeri

Sagsbehandlingstider for byggesager

Vi er p.t. udfordret af manglende bemanding, men arbejder på at mindske svar- og sagsbehandlingstid på byggesagsområdet
Du kan i øjeblikket opleve, at det tager længere tid end normalt at få en byggetilladelse.

Der er mange årsager til, at der for tiden er længere ventetid på at få behandlet en byggesag. Der er godt gang i økonomien, der er kommet et nyt bygningsreglement, vi oplever flere komplekse sager og vi har udfordringer med bemanding og rekruttering.
Derfor arbejder vi på højtryk for at bringe ventetiden ned.

Flere komplekse sager
Der er godt gang i byggeriet og byggesagsbehandlerne modtager i øjeblikket flere byggeansøgninger end sædvanligt og således også flere komplekse sager, der for eksempel fraviger gældende regler, lokalplaner og praksis. Det giver desværre anledning til længere ventetid.

Mangelfulde ansøgninger giver ventetid
I sommer udsendte staten det nye bygningsreglement BR18, der stiller større krav til byggeansøgninger. For eksempel skal ansøger nu selv sikre, at den bygning, der søges om tilladelse til at opføre, overholder alle tekniske forskrifter.

Ansøgerne skal vænne sig til de nye regler, og det betyder, at vi får en del mangelfulde ansøgninger, som vi ikke kan gå i gang med at behandle. Byggesagsbehandlerne skal således bruge mere tid på at vejlede og i mange tilfælde vil professionel rådgivning være nødvendig for at sikre, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

Desværre har afdelingen desuden oplevet en del udskiftning af medarbejdere det seneste år og har svært ved at rekruttere nye byggesagsbehandlere med den nødvendige erfaring til at løse især de komplekse sager.

Men vi er i fuld gang med at rekruttere nye medarbejdere og frigøre mere tid til sagsbehandling, der skal sikre kortere svar- og sagsbehandlingstid på området. Vi forventer således, at borgere og byggefirmaer vil opleve en væsentlig effekt på behandlingen af ukomplicerede byggesager inden jul.

Byggesagsbehandling i øjeblikket:       6 - 16 uger

Sagsbehandlingstiderne regnes fra den dag, hvor vi har modtaget fyldestgørende ansøgningsmateriale.

 

Sidst opdateret: 20. august 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17