Langeland Kommune

Ansøgningsmateriale til byggesagsbehandling

Uanset om du skal bygge om, bygge til eller bygge nyt, skal du give os forskellige oplysninger om dine byggeplaner

Hænder og tegneredskaber  

Oplysninger til identifikation af ejendommen

Adresse og gerne matrikelnr. skriver du i skemaet til ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde, som du kan hente i selvbetjeningsboksen eller få på byggesagskontoret. 

Erklæring om hvilke bestemmelser der gælder for byggeriet kan ligeledes hentes i selvbetjeningsboksen eller fås på byggesagskontoret. Den skal du udfylde og vedlægge ansøgningen.
 

Tegningsmateriale

Plan-, snit- og facadetegninger samt situationsplan - se de vejledende foldere. Folderne kan også fås på byggesagskontoret.

Oplysninger om bygningens anvendelse, areal, etageareal og bebyggelsesprocent

Se Bygningsreglementet BR 18 angående beregning af bebyggelsesprocent. 

Hjælp til situationsplan kan du finde på Grundkort Fyn.

I strid med bestemmelser?

I tilfælde af at projektet er i strid med bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter, skal du oplyse om dette. Hvis projektet kræver dispensation, skal du medsende en begrundet ansøgning herom.

Oplysninger til brug for registrering i Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Indberetning til BBR skal ske gennem mail til teknik.miljoe@langelandkommune.dk

Byggeskadeforsikring

Oplysning om byggeskadeforsikring skal medsendes ved opførelse af boligbyggeri.

Fuldmagt

Hvis ansøger ikke er ejer skal der gives fuldmagt til at søge byggetilladelse på hans vegne.

Hvis du har brug for hjælp med dit ansøgningsmateriale, er du velkommen til at kontakte byggesagskontoret.

 

Sidst opdateret: 06. november 2018

Selvbetjening

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17