Langeland Kommune

Ansøgningsmateriale til byggesagsbehandling

Uanset om du skal bygge om, bygge til eller bygge nyt, skal du give os forskellige oplysninger om dine byggeplaner

Hænder og tegneredskaber  

Oplysninger til identifikation af ejendommen

Adresse og gerne matrikelnr. skriver du i skemaet til ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde, som du kan hente i selvbetjeningsboksen eller få på byggesagskontoret. 

Erklæring om hvilke bestemmelser der gælder for byggeriet kan ligeledes hentes i selvbetjeningsboksen eller fås på byggesagskontoret. Den skal du udfylde og vedlægge ansøgningen.

Tegningsmateriale

Plan-, snit- og facadetegninger samt situationsplan - se de vejledende foldere. Folderne kan også fås på byggesagskontoret.

Oplysninger om bygningens anvendelse, areal, etageareal og bebyggelsesprocent

Se Bygningsreglementet BR 10 angående beregning af bebyggelsesprocent. 

Hjælp til situationsplan kan du finde på Grundkort Fyn.

Brandforhold

Ved mere end 2 sammenbyggede boliger med lodret skel, avls- og driftsbygninger og visse industri- og lagerbygninger mv.
skal du også medsende oplysning om brandforhold, materialer og konstruktioner, da disse sager også skal behandles efter
Bygningsreglement 2010, kap. 5 om brandforhold. 

I strid med bestemmelser?

I tilfælde af at projektet er i strid med bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter, skal du oplyse om dette. Hvis projektet kræver dispensation, skal du medsende en begrundet ansøgning herom.

Oplysninger til brug for registrering i Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Disse oplysninger kan du give på blanketten: 'Indberet til BBR', som du kan hente i selvbetjeningsboksen eller få hos byggesagskontoret. 

Byggeskadeforsikring

Oplysning om byggeskadeforsikring skal medsendes ved opførelse af boligbyggeri.

Fuldmagt

Hvis ansøger ikke er ejer skal der gives fuldmagt til at søge byggetilladelse på hans vegne.

Hvor mange eksemplarer?

Ansøgningsmaterialet skal fremsendes i 2 eksemplarer.

Hvis du har brug for hjælp med dit ansøgningsmateriale, er du velkommen til at kontakte byggesagskontoret.

 

Sidst opdateret: 06. oktober 2015

Selvbetjening

Kontakt

Find medarbejdere på

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17