Langeland Kommune

Sankthans

Regler for og gode råd om sankthansbål

Sankt Hans står for døren …..

og traditionen tro, skal der synges om det knitrende bål.

Beredskab Fyn har i den anledning udarbejdet nogle anbefalinger samt en film, så vi får en så brandskikker Sankt Hans som muligt.

Se anbefalinger og filmen her.

Afstandsregler

Når du gør klar til sankthansbål, skal du huske at overholde reglerne for afstande.

Bålet skal placeres

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag

  • 60 meter fra brandbare markafgrøder

  • 200 meter fra stråtækte huse og andet letantændeligt materiale

  • 200 meter fra stakke og andre oplag i det fri af letantændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende samt oplag af brandfarlige væsker. Flaskegas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer

  • 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brandbar vegetation.

Vind

I vindens retning skal de nævnte afstande fordobles.

Er der meget stærk blæst, bør afbrændingen helt undlades.

Video og gode råd

På Beredskab Fyns hjemmeside kan du se

 

 

 

Sidst opdateret: 20. juni 2019