Langeland Kommune

Sankthans

Regler for og gode råd om sankthansbål

Afstandsregler

Når du gør klar til sankthansbål, skal du huske at overholde reglerne for afstande.

Bålet skal placeres

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag

  • 60 meter fra brandbare markafgrøder

  • 200 meter fra stråtækte huse og andet letantændeligt materiale

  • 200 meter fra stakke og andre oplag i det fri af letantændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende samt oplag af brandfarlige væsker. Flaskegas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer

  • 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brandbar vegetation.

Vind

I vindens retning skal de nævnte afstande fordobles.

Er der meget stærk blæst, bør afbrændingen helt undlades.

Video og gode råd

På Beredskab Fyns hjemmeside kan du se

 

 

 

Sidst opdateret: 20. juni 2017