Langeland Kommune

Beredskab

Beredskabet i kommunen overgik den 1. januar 2016 til Beredskab Fyn

Beredskabet har mange forskellige opgaver:

 • Udrykning til ca. 80 brande og miljøuheld om året.
  Falck sørger for brandslukning.
  Der er brandstation i Rudkøbing og hjælpestationer i Humble, Lohals og på Strynø
 • Beredskabsplaner
 • Brandsyn
 • Tilladelser efter beredskabsloven
 • Brandteknisk byggesagsbehandling
 • Tilladelse til opbevaring og anvendelse af festfyrværkeri
 • Tilsyn med skorstensfejerordning

Risikobaseret dimensionering