Langeland Kommune

Vandråd - Det Sydfynske Øhav

Vandrådets opgaver og sekretariat

 

Vandløb

Vandoplandsstyregruppen for hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav nedsatte den 20. april 2017 Vandrådet for hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav.

Nyborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner er helt eller delvist beliggende i hovedvandoplandet.

Vandrådets opgaver

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:

  • Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

  • Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Vandrådets sekretariat

Kommunerne i hovedoplandet har besluttet, at Svendborg Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Kontakt til vandrådet kan ske til Svendborg Kommune, biolog Terkel Broe Christensen.

Læs mere om f.eks. de 16 medlemmer, møder og frister

 

 

Sidst opdateret: 25. april 2017

Kontakt

Natur og Klima
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf. 3017 5438

E-mail:
terkel.broe.christensen@
svendborg.dk

 

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17