Langeland Kommune

Våde og oversvømmede marker

Hvordan kan problemerne afhjælpes?

I perioder med meget store regnmængder eller i forbindelse med tø- og skybrud er det ikke usædvanligt, at lokale områder på markerne oversvømmes.

I den situation er det vigtigt at være opmærksom på, at vandløbene ikke i alle situationer har evne til at bortlede vandet med det samme. Det gælder også selvom vandløbets skikkelse er i overensstemmelse med regulativet.

Står der vand på marken, så undersøg først om alle dræn virker, eller om det har regnet så meget, at det kan forventes, at vandløbet ikke med det samme kan aflede alt vandet.

Ligger problemet hos din nabo, så kontakt da ham/hende for en løsning af problemet. Kommunens opgave i denne forbindelse er at give påbud til personer, der ikke overholder deres pligt til at vedligeholde vandløbene på deres ejendom.

Kommunen kan ikke direkte afhjælpe disse problemer, medmindre der er tale om et kommunalt vandløb. Desuden har kommunen sjældent oplysninger om, hvor de private drænledninger ligger.

Dette medfører naturligt en ringere og ringere afvanding af markerne omkring vandløbet.

Læs mere detaljeret information om de forskellige bestemmelser i folderne om vandløb.

Sidst opdateret: 08. maj 2013