Langeland Kommune

Vandløbsregulativer

Læs om vedligeholdelse og se kort over offentlige vandløb

Rudkøbing, Tranekær og Langeland Kommune udarbejdede før kommunesammenlægningen regulativer for alle offentlige vandløb. De har til formål at fastsætte rettigheder og pligter både for vandløbsmyndigheden og for lodsejerne.

Regulativerne indeholder bestemmelser om, hvordan hver enkel strækning skal vedligeholdes, om bredejerforhold og evt. bestemmelser om sejlads. Desuden er der oplysninger om tekniske forhold og konkrete afgørelser, som er af betydning for selve vandløbet.

Tidligere Rudkøbing Kommune

Regulativer og kort

Tidligere Tranekær Kommune

Regulativer og kort

Tidligere Sydlangeland Kommune

Generelle administrative bestemmelser findes i hvert enkelt regulativ

 

Sidst opdateret: 23. august 2019