Langeland Kommune

Bregnemoseafløbet

En del af Bregnemoseafløbet er i oktober 2016 blevet restaureret

Bregnemoseafløbet er et af Langelands fine små vandløb, som skærer sig igennem landskabet ved Rifbjerg Krat.

Over en årrække har lokale lodsejere og sportsfiskere samarbejdet med kommunen om at lave et samlet vandløbsprojekt for området.

Dette har resulteret i, at en del af Bregnemoseløbet i oktober 2016 er blevet restaureret for at forbedre levestederne for fiskebestandene og vandløbets smådyr.

Kommunen har givet tilladelse til at rørlægge en kortere strækning af et tilløb til vandløbet og til at etablere et sandfang ved udløbet fra strækningen.

Læs

 

 

Sidst opdateret: 16. november 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17