Langeland Kommune

Private vandløb

Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne.

Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for vedligeholdelsesarbejdet.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Læs mere om vedligeholdelse og erstatningsansvar i folderen 'Vedligeholdelse af private vandløb'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 17. maj 2013