Langeland Kommune

Offentlige vandløb

Langeland Kommune har ansvaret for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb

Men det er ikke vandløbsmyndigheden der ejer de offentlige vandløb. I forbindelse med vedligeholdelsen af de offentlige vandløb skal bredejerne modtage og bortskaffe afskåret grøde mv. fra vandløbsbredden.

Kommunen har udarbejdet vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb. De har til formål at fastsætte rettigheder og pligter både for vandløbsmyndigheden og for lodsejerne.

Regulativerne indeholder bestemmelser om, hvordan hver enkel strækning skal vedligeholdes, bredejerforhold samt evt. bestemmelser om sejlads. Desuden indeholder vandløbsregulativerne oplysninger om tekniske forhold og konkrete afgørelser, som er af betydning for selve vandløbet.


 

Sidst opdateret: 08. maj 2013

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00