Langeland Kommune

Vandløb

Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven

Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Rørlagte vandløb benævnes rørledninger.

Undtaget er dog vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse kun har interesse for en enkelt lodsejer.

Vandløb inddeles i private og offentlige vandløb

Langeland har ca. 80 km offentlige vandløb, og ca. 95 km private vandløb.

Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for kommunale og private vandløb i Langeland kommune.

Det er Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø, der træffer afgørelser på kommunalbestyrelsens vegne.

Det daglige administrative arbejde bliver udført af Infrastrukturafdelingen.

Vandløbsmyndighedens arbejde omfatter både administrative og praktiske opgaver i forbindelse med vandløbssager.

Administrative opgaver er f.eks.: 

  • behandle ansøgninger
  • besvare og behandle borgerhenvendelser
  • udarbejde regulativer for de offentlige vandløb

Praktiske opgaver er f.eks.

  • vedligeholdelse af offentlige vandløb
  • føre tilsyn med vandløb
  • udføre projekter til forbedringer af vandløb.  

Du kan få mere information i folderne om vandløb og i vandløbsregulativerne.

Har du spørgsmål om vandløb, er du velkommen til at kontakte vandløbsmedarbejderen i Infrastrukturafdelingen.  

 

Sidst opdateret: 11. april 2016