Langeland Kommune

Tøvelsø Mose ved Sletø

Et område 2 km nordøst for Tranekær

 

Langeland Kommune har fået økonomisk tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse.

Forundersøgelserne skal afklare, om det er muligt at gennemføre et lavbundsprojekt i moseområdet.

Undersøgelsesområdet er beliggende omtrent 2 km nordøst for Tranekær ud mod kysten i et område, der omkring 1850 blev kaldt for Tøvelsø Mose og var dengang forbundet med Botofte Mose og Skovmose. Området er dog i dag i omdrift som landbrugsjord, og den tidligere organiske jord er blevet omsat med den nødvendige vandstandssænkning for at området kan dyrkes.

I forundersøgelsen foreslås det at fjerne den nuværende pumpestation for at kunne hæve vandstanden i området. Som en del af arbejdet skal intern dræning inden for området afbrydes og grøfter skal fyldes op. Hermed vil det også være nødvendigt at omlægge dræn fra oplandet, således at bagvedliggende arealer fortsat kan anvendes til landbrugsdrift.

Det vil desuden være nødvendigt med etablering af et nyt udløbsbygværk med en højvandslukke samt at gennemføre afværgetiltag.

Samlet set vil projektet betyde, at der bliver skabt en 136 ha stor sø i projektområdet, som bliver omgivet med areal af sump samt fugtige og tørre enge med et påvirket areal på 191 ha. Selve vandspejlet i søen forventes kun at variere med 20 cm omkring kote 0 m og vil blive reguleret af to udløbsbygværker med tophængte klapper. Med vanddybder på op til 2 m vil der desuden være mulighed for at øge den biologiske mangfoldighed i området.

 

Sidst opdateret: 29. september 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17