Langeland Kommune

Anmeld rotter

Alle grundejere har pligt til at sikre og renholde deres ejendomme, så rotters levemuligheder bliver begrænset mest muligt

 

Rottebekæmpelse 

Kommunen bekæmper ikke andre skadedyr end rotter.

På ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone, hvor der ikke har været anmeldt forekomst af rotter, bliver der foretaget rutinemæssige rotteundersøgelser hvert andet år.

I byzone og sommerhusområder bliver der kun lavet rotteundersøgelser ved anmeldelse af rotter.

Det er vigtigt at bekæmpe rotter, da de udover at medføre materielle skader kan sprede smitte med alvorlige sygdomme.

Hvis du ser tegn på rotter, skal du anmelde det via kommunens selvbetjeningsløsning "Anmeld rotter".

Efter modtagelse af anmeldelsen vil kommunens rottebekæmper besøge ejendommen for at finde årsagen til rotteproblemet og vurdere om der skal udlægges gift og/eller sættes fælder. Hvis der bliver konstateret brud eller andre fejl og mangler ved det private kloaksystem, bliver grundejeren pålagt at reparere kloakken.

Læs om mål og tiltag i handlingsplanen

Selvbetjening

Sidst opdateret: 02. februar 2017

Smittefare

Rør aldrig ved en død rotte uden beskyttende handsker!

Du må ikke selv udlægge rottegift. Det er kun tilladt for personer, der er autoriseret af Miljøstyrelsen eller personer, der er ansat i firmaer med autoriseret personale.  

Flere oplysninger om bekæmpelse af rotter

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17