Langeland Kommune

Kæmpebjørneklo

Indberet kæmpebjørneklo på Langeland eller Strynø...

Vi har kæmpebjørneklo på Langeland. Det er vores plan at udrydde den. Derfor har Kommunalbestyrelsen den 18. april 2019 endeligt vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Langeland. Indsatsplanen har været i høring, uden at der blev fremsat indsigelser.

Hvorfor?
Kæmpebjørneklo er en såkaldt invasiv art. Det betyder, at den ikke hører naturligt hjemme i vores danske natur og typisk udkonkurrerer vores oprindelige arter, da den ingen naturlige fjender har. Den udkonkurrerer andre arter ved at sprede sig i høje bestande, der fortrænger al anden vegetation.

Kæmpebjørneklo er, som navnet antyder, enorm. Det er en 2 - 5 meter høj plante med op til 3 meter lange blade. Den er i kraft af sin størrelse iøjnefaldende, men kan i foråret hvor den endnu ikke er fuldt udvokset forveksles med andre skærmplanter. 

Hvad betyder indsatsplanen for dig?
Vedtagelsen af indsatsplanen betyder, at du er forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på din grund. Hvis du ikke gør det selv, kan kommunen gøre det for din regning.

Det er vigtigt, at planten bekæmpes på alle de arealer, den findes, ellers kan man risikere, at frøene spreder sig.

Indsatsplanen indeholder en vejledning om, hvordan du bedst slår planten ihjel og forhindrer spredning.
Læs indsatsplanen her (pdf - nyt vindue).

Tidsfrister for bekæmpelse
Tidsfrist for påbegyndt bekæmpelse er 1. maj og bekæmpelse skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en vækstsæson.

• 1. bekæmpelse inden 1. maj
• 2. bekæmpelse/kontrol inden 1. juli
• Sidste bekæmpelse/kontrol inden 1. august

Anmeld kæmpebjørneklo
Ser du kæmpebjørneklo på Langeland eller Strynø, beder vi dig indberette det til os her på hjemmesiden, så vi kan få voksestedet registreret.

Selvbetjening

Sidst opdateret: 21. februar 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17