Langeland Kommune

Kæmpebjørneklo

Indberet kæmpebjørneklo på Langeland eller Strynø...

Vi har kæmpebjørneklo på Langeland og ønsker hjælp fra borgerne til at få registreret hvor den vokser og til at få den bekæmpet.

Hvorfor?

Kæmpebjørneklo er en såkaldt invasiv art. Det betyder, at den ikke hører naturligt hjemme i vores danske natur og typisk udkonkurrerer vores oprindelige arter, da den ingen naturlige fjender har. Den udkonkurrerer andre arter ved at sprede sig i høje bestande, der fortrænger al anden vegetation.

Kæmpebjørneklo er, som navnet antyder, enorm. Det er en 2 - 5 meter høj plante med op til 3 meter lange blade. Den er i kraft af sin størrelse  iøjnefaldende, men kan i foråret forveksles med andre skærmplanter. 

Hvad kan jeg gøre?

Ser du kæmpebjørneklo på Langeland eller Strynø, beder vi dig indberette det til os, så vi kan få voksestedet registreret. Den løbende registrering hjælper os til at holde øje med dens spredning i den langelandske natur.

Når du har registreret den, kan du selv gøre en forskel. Vokser den på din grund, bør du bekæmpe den. Se folderen om hvordan du bekæmper kæmpebjørneklo og vær opmærksom på, hvordan du undgår at få den giftige plantesaft på dig.

 

Selvbetjening

Sidst opdateret: 17. august 2015

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17